דיני עבודה

כל מה שרציתם לדעת על פיטורים

תמונת נושא

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס”א – 2001: חוק הודעה מוקדמת מסדיר את זכותו הבסיסית של העובד לקבל הודעה מוקדמת טרם פיטוריו, כך שתהיה לו שהות מספקת לחפש לעצמו מקום עבודה חלופי. באותה מידה,  מקנה החוק זכות דומה גם למעביד לקבל הודעה מוקדמת מהעובד על רצונו להתפטר ממקום העבודה. יש להבחין בין עובד חודשי לבין… קרא עוד »

חופשה שנתית

תמונת נושא

כל עובד, החל מהחודש הראשון זכאי לימי חופשה בתשלום. בגין שבוע עבודה מלא (6 ימים בשבוע) זכאי העובד לימי חופשה שנתיים כמפורט להלן: בעד כל אחת מ- 4 השנים הראשונות – 12 ימי חופשה בשנה בעד השנה החמישית – 14 ימי חופשה בשנה בעד השנה השישית – 16 ימי חופשה בשנה בעד השנה השביעית – 18 ימי… קרא עוד »

זכויות נשים עובדות בהריון

תמונת נושא

זכויות טרם הלידה חובת מתן הודעה על הריון – חובה לעדכן את המעביד על ההיריון עד החודש החמישי להריון. ישנה חשיבות לכך שההודעה תיעשה בכתב כדי שהמעביד לא יוכל לטעון כי הפיטורים, חלילה, נעשו לפני שידע על ההיריון. כמו כן חשוב לשמור אסמכתאות המעידות כי הנך עובדת מוערכת וזאת כדי למנוע אפשרות של העלאת טענות כאילו… קרא עוד »

זכאות לדמי הבראה

תמונת נושא

 כיום שווי יום הבראה בסקטור הציבורי עומד על סך של 411 ש”ח ליום, ובסקטור הפרטי על 365 ש”ח ליום הבראה. להלן פירוט מספר ימי ההבראה שעובד בסקטור הפרטי זכאי: לאחר השלמת השנה הראשונה זכאי העובד ל – 5 ימי הבראה בשנה בשנה השניה והשלישית – 6 ימי הבראה בשנה בשנה הרביעית עד עשירית – 7 ימי הבראה בשנה… קרא עוד »

הגבול הדק שבין הטרדה מינית להערות פוגעניות – התנכלות

תמונת נושא

עיון בחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ”ח – 1988, ובהצעת החוק שקדמה לו, מראה כי מטרות החוק נוסחו בבהירות רבה. ראו לעניין זה סעיף 1 לחוק – מטרת החוק: “חוק זה מטרתו לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו, וכדי לקדם שוויון בין המינים”. “הטרדה מינית” היא עברה פלילית שעונש… קרא עוד »

דמי מחלה

תמונת נושא

כל עובד זכאי לקבל ימי מחלה בתשלום, החל מהחודש הראשון לעבודתו כאשר עובד חודשי (משרה מלאה של 186 שעות חודשיות) זכאי לצבור 1.5 ימי מחלה בכל חודש עבודה גם עובד יומי/שעתי זכאי לצבור ימי מחלה, אם כי בהתאם למספר ימי עבודתו בפועל. עובד שמועסק בדר”כ 6 ימים בשבוע ועבד בחודש מסויים באופן חלקי יהיה זכאי… קרא עוד »