ירושה וצוואות

ירושה וצואות
  • עריכת צוואות, לרבות צוואות הדדיות של שני בני הזוג
  • בקשה לקיום צוואה או לקיום צו ירושה
  • צוואות בחיים לעניין הנחיות למתן טיפול רפואי
  •  אפוטרופסות זמני או קבוע (לגוף או רכוש)
  •  הגשת התנגדויות לצו קיום צוואה או צו ירושה