חופשה שנתית

כל עובד, החל מהחודש הראשון זכאי לימי חופשה בתשלום.
בגין שבוע עבודה מלא (6 ימים בשבוע) זכאי העובד לימי חופשה שנתיים כמפורט להלן:
בעד כל אחת מ- 4 השנים הראשונות – 12 ימי חופשה בשנה
בעד השנה החמישית – 14 ימי חופשה בשנה
בעד השנה השישית – 16 ימי חופשה בשנה
בעד השנה השביעית – 18 ימי חופשה בשנה
בעד השנה השמינית – 19 ימי חופשה בשנה
בעד השנה התשיעית – 20 ימי חופשה בשנה
בעד השנה העשירית – 21 ימי חופשה בשנה
בעד השנה האחת עשר – 22 ימי חופשה בשנה
בעד השנה השתים עשרה – 23 ימי חופשה בשנה
בעד השנה השלוש עשרה – 24 ימי חופשה בשנה
בעד השנה הארבע עשרה ואילך – 24 ימי חופשה בשנה
חשוב לציין, כי החוק קובע מספר גדול יותר של ימי חופשה אשר כוללים בתוכם גם ימי מנוחה וכי המפורט לעיל מתייחס לימי חופשה נטו.
אין בחוק התייחסות לשבוע עבודה מקוצר (5 ימים בשבוע), אך מהפסיקה עולה כי עובד המועסק שבוע עבודה מקוצר זכאי לימי חופשה כמפורט להלן:
בעד השנה הראשונה עד הרביעית – 10 ימי חופשה בשנה
בעד השנה חמישית – 12 ימי חופשה בשנה
בעד השנה השישית – 14 ימי חופשה בשנה
בעד השנה השביעית – 15 ימי חופשה בשנה
בעד השנה השמינית – 16 ימי חופשה בשנה
בעד השנה התשיעית – 17 ימי חופשה בשנה
בעד השנה העשירית – 18 ימי חופשה בשנה
בעד השנה האחת עשר – 19 ימי חופשה בשנה
בעד השנה השתים עשרה ואילך – 20 ימי חופשה בשנה
במידה ויחסי העבודה התקיימו בין הצדדים כל השנה (שנה לצורך ימי חופשה היא מה-1 לאפריל ועד ה-31 למרץ של השנה לאחר מכן) אך העובד צבר יותר מ- 200 ימי עבודה – העובד יהיה זכאי לכל ימי החופשה המפורטים לעיל. מי שעבד פחות מ-200 ימי עבודה – יהיה זכאי לחלק היחסי של החופשה, קרי מספר ימי עבודתו של העובד בפועל כפול האמור בטבלה חלקי 200
במידה ויחסי העבודה התקיימו בין הצדדים רק  חלק מהשנה (שנה לצורך ימי חופשה היא מה-1 לאפריל ועד ה-31 למרץ של השנה לאחר מכן) אך העובד צבר יותר מ- 240 ימי עבודה  – העובד יהיה זכאי לכל ימי החופשה המפורטים לעיל. מי שעבד פחות מ-240 ימי עבודה – יהיה זכאי לחלק היחסי של החופשה, קרי מספר ימי עבודתו של העובד בפועל כפול האמור בטבלה חלקי 240
ניתן לפדות ימי חופשה רק בתום יחסי העבודה.
כמו כן, חשוב לזכור כי רכיב ימי החופשה מתיישן אחרי 3 שנים. בעניין זה יש להתייחס לפסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בעניין משה כהן נ’ ויליאן אנויה לפיו ניתן לצבור עד 3 שנים מלאות אחורה ולצרף להם את ימי החופשה שהעובד צבר במהלך שנת העבודה השוטפת