זכאות לדמי הבראה

 כיום שווי יום הבראה בסקטור הציבורי עומד על סך של 411 ש”ח ליום, ובסקטור הפרטי על 365 ש”ח ליום הבראה.

להלן פירוט מספר ימי ההבראה שעובד בסקטור הפרטי זכאי:

לאחר השלמת השנה הראשונה זכאי העובד ל – 5 ימי הבראה בשנה
בשנה השניה והשלישית – 6 ימי הבראה בשנה
בשנה הרביעית עד עשירית – 7 ימי הבראה בשנה
בשנים ה-11 עד ה- 15- זכאים לקבל 8 ימי הבראה בשנה
בשנים ה- 16עד ה- 19 – זכאים לקבל 9 ימי הבראה בשנה
בשנה העשרים ואילך – 10 ימי הבראה בשנה

אם העובד עבד חלק מהשנה וסיים את עבודתו – יש לחשב את זכאות העובד לדמי הבראה בהתאם למספר חודשי עבודתו

אם העובד מועסק במשרה חלקית יש לחשב את זכאותו לפי חלקיות משרתו.
מאחר ושעות העבודה של עובד שעתי משתנה מדי חודש לחודש הרי שיש לעשות ממוצע שנתי באופן הבא:
מספר שעות עבודתו במהלך שנת העבודה האחרונה חלקי 12 חודשים = ממוצע של שעות עבודת העובד בחופש. על מנת לחשב את אחוזי משרתו יש לקחת את המשנה הנ”ל (ממוצע שעות עבודה בחודש) חלקי 186 (שעות עבודה של עובד משרה מלאה) = אחוזי המשרה של העובד.
אחוזי המשרה של העובד X כפול מספר ימי הבראה כמפורט בצו ההרחבה X כפול שווי יום הבראה (נכון להיום 351 ש”ח בסקטור הפרטי) = כמה כסף יש לשלם לעובד בגין דמי הבראה לאותה שנה.

הזכאות לדמי הבראה נקבעה בצו הרחבה החל על כל המשק ולכן מי שהשלים שנת עבודה מלאה (12 חודשים) זכאי לתשלום דמי הבראה. דמי הבראה משתלמים בדר”כ בחודשי הקיץ (יוני-יולי). חשוב לציין, כי מבחינה חוקית ניתן לקבוע כי דמי ההבראה ישולמו כחלק אינטגרלי מהשכר החודשי של העובד ובלבד שרכיב זה יפורט בפני עצמו בתלוש השכר