דמי מחלה

כל עובד זכאי לקבל ימי מחלה בתשלום, החל מהחודש הראשון לעבודתו כאשר עובד חודשי (משרה מלאה של 186 שעות חודשיות) זכאי לצבור 1.5 ימי מחלה בכל חודש עבודה

גם עובד יומי/שעתי זכאי לצבור ימי מחלה, אם כי בהתאם למספר ימי עבודתו בפועל.

עובד שמועסק בדר”כ 6 ימים בשבוע ועבד בחודש מסויים באופן חלקי יהיה זכאי לצבור ימי מחלה יחסיים לפי הנוסחה ימי עבודה בפועל חלקי 25 יום כפול 1.5 יום.

מי שנוהג לעבוד 5 ימים בשבוע החישוב יהיה מספר ימי עבודה בפועל חלקי 21 ו-2/3 כפול 1.5 יום.

ניתן לצבור ימי מחלה עד למקסימום של 90 ימי מחלה, אלא אם נקבע אחרת בין הצדדים בהסכם קיבוצי או אישי

לא ניתן לפדות ימי מחלה בשווה כסף, אלא אם נקבע אחרת בהסכם הקיבוצי או אישי החל על העובד

עובד יכול לזקוף על חשבון ימי המחלה שנצברו לזכותו ימי מחלה של ילדו, הוריו, בן זוגו וכן במקרה של הפלה, טיפולי הפריה, הריון ולידה של בת זוגו

זה המקום להדגיש כי “שעות טיפת חלב” שמגיעות לעובדת הרה אינן באות על חשבון ימי מחלה אלא על חשבון המעביד

ההיעדרויות הבאות אינן באות על חשבון ימי מחלה: תאונת עבודה, חופשת לידה, שמירת הריון – אלה משולמות על ידי המוסד לביטוח לאומי, כאשר במקרה של תאונת דרכים מי שמשלם היא חברת הביטוח

שווי יום מחלה שונה ביום 1.4.2011 וממועד זה כך שבגין יום המחלה הראשון לא מקבלים שכר, בגין יום המחלה השני והשלישי – מקבלים 50% (עד 1.4.11 קבע החוק כי יש לשלם 37.5%) מהשכר ובגין יום המחלה הרביעי ואילך – מקבלים 100% (עד 1.4.11 החוק קבע כי יש לשלם 75%) מהשכר

הורה יוכל לזקוף על חשבון ימי המחלה שלו העדרות בגין מחלת ילד ובלבד שבן הזוג השני לא נעדר בימים אלה מעבודה. הורה יכול לזקוף עד 8 ימי מחלה בשנה לגבי ילד שטרם מלאו לו 16 שנה, ואילו הורה יחיד יוכל לזקוף עד 16 ימי מחלה בשנה (לעומת 12 ימי מחלה שהיו נהוגים עד ליום 9/3/08)

בהתאם לחוק ולפסיקה אין לפטר עובד עקב מחלתו. כמו כן לא ניתן לפטר עובד ששוהה בחופשת מחלה ויש לאפשר לו להמשיך ולנצל את מלוא ימי המחלה הצבורים (בכפוף להצגת אישור רפואי). יחד ים זאת אם ניתנה לעובד הודעת פיטורים ורק לאחר מכן הוא חלה, ניתן יהיה לפטר את העובד בנסיבות הנ”ל מבלי לאפשר לו להמשיך לקבל את מלוא מכסת ימי המחלה שנצברו לו